ייצוג עובדים

  • ייעוץ וליווי לעובדים במשא ומתן טרם תחילת העבודה בנוגע לתנאי העסקה, וכן ייעוץ בנוגע לניסוח ועריכת הסכמי עבודה
  • ליווי וייצוג עובדים בהליכי שימוע וסיום העסקה וניהול משא ומתן מול המעסיק בכל הנוגע לתנאי סיום העסקה לרבות ניסוח הסכם פרישה
  • ליווי עובדים בהליכי בירור והליכים משמעתיים
  • ליווי עובדים בהליכים שונים עקב פיטורים שלא כדין
  • ייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה ובערכאות המשפטיות השונות