ייצוג מעסיקים

  • ייעוץ ומתן חוות דעת באופן שוטף למעסיק בנוגע לכל שלבי יחסי העבודה, החל מגיוס עובדים ועריכת הסכמי עבודה
  • ליווי המעסיק בהליכי שימוע והליכי סיום העסקה
  • ליווי המעסיק בכל הקשור להתנהלות תקינה מול העובדים בנוגע להוראות דיני העבודה
  • ליווי המעסיק בתהליכי צמצומים ורה – ארגון
  • הכנת חוות דעת משפטיות בתחום דיני העבודה על כל היבטיו
  • ייצוג המעסיק בערכאות המשפטיות בתחומים השונים בדיני עבודה