ליווי וייצוג בהתארגנות עובדים

  • ליווי ארגון עובדים החל משלב ההתארגנות הראשונית לאורך כל שלבי ההתארגנות מול המעסיק ועד להסכם קיבוצי
  • ניהול משא ומתן מול המעסיק וניסוח הסכם קיבוצי
  • ליווי וייעוץ למעסיק במקרה של התארגנות עובדים בכל השלבים הרלוונטיים, מראשית ההתארגנות
  • ייצוג בערכאות משפטיות בסכסוכים קיבוציים